Fysioterapien er stengt i første omgang til 26.03.2020


Helsedirektoratet har nå fattet vedtak om stengning av nesten alle virksomheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, herunder også fysioterapitjenesten i både offentlig og privat regi. Stengt i alle fall frem til 26.03.2020.

Følg rådene som er gitt, respekter karantenen, ta vare på hverandre 👊🏼

IMG_0003-1