Nå har du direkte tilgang til fysioterapi


Fra 1. januar 2018 får du trygderefusjon ved fysioterapibehandling også uten å ha henvisning når du går til en fysioterapeut med kommunal avtale (avtalefysioterapeut). Du betaler da bare en offentlig fastsatt egenandel. Pasienter kunne riktignok også før 1. januar 2018 gå til behandling hos en avtalefysioterapeut uten først å ha en henvisning til fysioterapi fra sin fastlege eller annen behandler, men fikk da ikke refusjon fra trygden. Dermed måtte pasientene betale hele honoraret som en fysioterapeut med kommunal avtale kan kreve, ikke bare pasientens egenandel. Det er det nå slutt på.

Untitled design

 

På Bjerke Fysioterapi har vi både fysioterapeuter som arbeider med driftstilskudd fra bydelen og helprivate fysioterapeuter. For pasienter med akutte muskel- og skjelettplager er det en stor fordel å komme raskt til fysioterapeut som kan undersøke, vurdere, gi råd og behandling. Dette kan bety kortere smerteperioder, kortere sykefravær og sannsynligheten for at en akutt plage utvikler seg til å bli langvarig, reduseres. De helprivate fysioterapeutene tar gjerne i mot deg som ikke ønsker å stå på venteliste.

Ved spørsmål eller timebestilling ta kontakt med Håvard eller Mari på telefon eller book time direkte!

Håvard Smestad
Mob: 45 41 02 86
Mail: hsmestad@me.no

Mari Sofie Stellander Fosland
Mob: 413 90 071
Mail: mari_s_stellander@hotmail.com