Antydet at treningssentre kan gjenåpne 15. juni 2020.


På regjeringens pressekonferanse 7. mai 2020 ble det antydet at treningssentre kan gjenåpne 15. juni 2020. Puls Bjerke forholder seg til myndighetenes retningslinjer og presiserer at denne datoen er tentativ og kan endres etter nye retningslinjer fra myndighetene. Vi savner medlemmene våre veldig og gleder oss til å ønske alle velkomne når situasjonen tillater det.

Vi håper vi klarer å inspirere deg med trening i tiden fremover! Starter med gruppetimer 4 ganger i uken frem til gjenåpningen. Vi gleder oss til å se dere alle igjen veldig snart.

Vi er ikke en del av en stor kjede med reserver for dårlige tider. Vår sårbarhet ligger i full stopp av all innbetaling samtidig. Så vi vil igjen si tusen takk til dere som ikke har frosset medlemskapet.  Det gjør at vi kan betale våre faste utgifter, og ha et senter å åpne. Alle som ønsker vil få en gratis time med personlig trener for å kickstarte treningen etter pausen.

Bjerke-gaard-hovedhus-2006Så vil vi være lydhøre for ytterligere kompensasjon individuelt tilpasset.