Tren gratis i juni og Juli!


Tenker du fortsatt å komme i gang med treningen? Ved oppstart i sommer trener du gratis i juni og juli. Videre betaler du kr 350 per måned og slipper innmeldingsavgift. Du har mulighet til å fryse medlemskapet i 2 måneder ved behov. Vi tilbyr kyndig veiledning, og ved innmelding følger det med en gratis veiledningstime.  

*Gjelder kun ved 12 mnd binding

Ta med venner og kjære og kom i gasolng med treningen i sommer.